Andito Tayo Para Sa Isat Isa Lyrics


Andito Tayo Para Sa Isat Isa Lyrics. Andito tayo Para sa isat-isa Andito tayo para Sa isat-Isa oh Oh Para sa isat-Isa Andito ang diyos Dala nya’y pagasa Andito tayo Para sa isat-isa.

Andito Tayo Para Sa Isat Isa Lyrics

Bulong ng ‘yong pusoAking naririnigDi ka malayoIIsa’ng ating tinig

Sa diyos nagtitiwalaDaan ay mahahanapIto ang paalakaSa lahat nyang anakHakbang paKapit langWala sa’ting maiiwan

Kaya pa laban langganay nati’yPagmamahalanAndito muliangHimala ng pasko

Kabutihan ng taoAng ilaw ng mundoAndito ang diyosDala nya’y pagasa

Andito tayoPara sa isat-isaAndito tayo paraSa isat-Isa oh OhPara sa isat-Isa

Sa pangangambaHindi patatangayPanahon ma’y mag-IbaLaging kapit-Kamay

Lahat haharapinng magkasamaIsat-Isa’y aakayainTayo ay pamilyaHakbang paKapit lang

Wala sati’ngmaiiwanKaya pa laban langGabay nati’ypagmamahalanAndito muli anghimala ng pasko

kabutihan Ng TaoAng ilaw ng mundoAndito ang diyosDala nya’y pagasa

Andito ang diyosDala nya’y pagasamay liwanag saDulo ang lahat ng itoSa bagong simulang daigdigMaghahari ng pagibigHakbang paKapit langWala Sa’ting maiiwanKaya paLaban langGabay Nati’yPagmamahalan

Andito muli angHimala ng paskoKabutihan ng taoAng ilaw ng mundo

Andito ang diyosDala nya’y pagasaAndito tayoPara sa isat-isa

Andito tayo paraSa isat-Isa oh OhPara sa isat-Isa

Yow andito siNana saka si tatayPag-Ibig nila’y liwanagSa ‘tin nakaagapayAndito rin ang mgaGuro at kabataanPinaglalaban nilaAting kinabukasanAndito ang mgaAnghel sa lupa

Kalinga nila’yPagpapala na dihumuhupaAndito ang puso ngMga nagibang bayan

Malayo man silaDito laging may’rongTahananAndito ang mgaNagiingat sa atinSaludo tayo tapatSila sa tungkulinAndito ang mgaNaglilingkod sa kapwaSalamat sa dalaNilang ginhawa

Andito ang paghilomAt pagasaDahil andito tayoPara sa isat-isa

Hakbang paLaban langWala sati’ng maiiwanKaya pa laban langGabay nati’yPagmamahalan

Andito muli angHimala ng paskoKabutihan ng taoAng Ilaw mundo

Andito ang diyosDala nya’y pagasaAndito tayoPara sa isat-isa

Andito muli angHimala ng paskoKabutihan ng taoAng Ilaw mundo

Andito ang diyosDala nya’y pagasaAndito tayoPara sa isat-isa

Andito tayo paraSa isat-Isa oh Oh

Say She Tryna Have My Baby Lyrics

RelatedVisit Magao Magazine for more lyrics.

Leave a Reply

Your email address will not be published.