Okaka Okaka Eze Idi Ebube Lyrics


Okaka Okaka Eze Idi Ebube Lyrics. Ha na asi nso ka Jehovah di saying holy is our God Odigi onye gi na ya na-achi eze you’re not ruling with any body Odigi onye gi na ya na-achi na eluigwe neither are you ruling with any one in heaven.

Okaka Okaka Eze Idi Ebube Lyrics

Hossana diri Eze nke eluigwe…hallelujah to the Heavenly King

Onye na-achi eze rue ebighi ebi…the one that rules forever

Ndi nmuozi Nile ha na akpo isi ala…the whole Angels are bowing down.

Ha na asi nso ka Jehovah di…saying holy is our God

Odigi onye gi na ya na-achi eze…you’re not ruling with any body.

Odigi onye gi na ya na-achi na eluigwe…neither are you ruling with any one in heaven

Okaka ..The creator

Ezem idi ebube…my king you’re glorious

Aha gi juru eluigwe, juru uwa…your name filled both heaven and earth.

OR

Hossana diri Eze nke eluigwe… hallelujah to the Heavenly King

Onye na-achi eze rue ebighi ebi… the one that rules forever

Ndi nmuozi Nile ha na akpo isi ala… the whole Angels are bowing down.

Ha na asi nso ka Jehovah di… saying holy is our God

Odigi onye gi na ya na-achi eze… you’re not ruling with any body.

Odigi onye gi na ya na-achi na eluigwe… neither are you ruling with any one in heaven

Okaka ..The creator

Ezem idi ebube…my king you’re glorious

Aha gi juru eluigwe, juru uwa…your name filled both heaven and earth.

Kiss Me Like The World Is Gonna Disappear Lyrics

RelatedVisit Magao Magazine for more lyrics.

Leave a Reply

Your email address will not be published.